do góry

News

powrót do listy

Stanowisko IFMSA-Poland dot. wpływu zmiany klimatu na zdrowie

12192 Weronika Woicka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że w związku z konsekwencjami zmiany klimatu co roku życie tracą setki tysięcy ludzi. Wskutek podnoszenia się globalnej temperatury, z roku na rok obserwowany jest znaczny wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, huragany, ulewne deszcze czy powodzie. Z powodu postępujących zmian będziemy obserwować ograniczony dostęp do wody i żywności, zwiększoną liczbę przedwczesnych zgonów i chorób klimatozależnych oraz zwiększone koszty ochrony zdrowia. Skutki zmian warunków pogodowych manifestują się w wielu dziedzinach naszego życia, do których należą zarówno zjawiska społeczne, gospodarka i ekonomia, jak i zdrowie publiczne. W aspekcie społecznym już teraz możemy obserwować pogłębiające się nierówności społeczne, ubóstwo i zwiększoną migrację. Zmiana klimatu ma znaczący wpływ na zdrowie w sposób bezpośredni, objawiający się podwyższoną częstością pogodowych zjawisk ekstremalnych, ale także w sposób pośredni, poprzez zanieczyszczenie powietrza i wody bądź też poprzez rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 pokazał nam, że politycy dysponują instrumentami do dokonywania zmian, które powinny być użyte w walce ze zmianą klimatu, aby zapobiegać ich katastrofalnym konsekwencjom.

My, członkowie IFMSA-Poland, uważamy, że brak działania w obliczu nadciągającej klęski klimatycznej jest nie do zaakceptowania. Brak działania będzie się wiązać ze stratami ekonomicznymi, środowiskowymi, a także ze stratami zdrowotnymi. W związku z tym chcemy stanąć na czele reform, które sprawią, że Polska będzie przygotowana na skutki globalnego ocieplenia, a także będzie mogła brać udział w aktywnej walce ze zmianami klimatu. Naukowcy są zgodni, że to właśnie człowiek jest głównie odpowiedzialny za te zmiany i to człowiek może zapobiec klęsce klimatycznej. Nie zgadzamy się na tracenie czasu na ciągłe dyskusje, czy zmiana klimatu następuje, ponieważ zostało to wielokrotnie udowodnione w licznych pracach naukowych oraz potwierdzone przez naukowców skupionych w Międzynarodowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC). Sądzimy, że zamiast tego powinniśmy zacząć realnie wpłynąć na działania Polski, w zakresie tego problemu. Stanowczo więc popieramy cele porozumienia przyjętego na Szczycie Klimatycznym (COP) w Paryżu w 2015 roku, które powinny być podstawą polityki społecznej i gospodarczej naszego kraju. Popieramy również strategie i uwagi zawarte w dokumencie z dnia 18 kwietnia 2019 roku pod tytułem: “Health, environment and climate change” stworzonym przez WHO, a także rekomendacje zawarte w raporcie przygotowanym przez HEAL i Koalicję Klimatyczną: “Wpływ zmiany klimatu na zdrowie” stworzonym w 2018 roku. Dzięki przestrzeganiu tych zaleceń i rekomendacji będziemy mieć szansę na życie w świecie wolnym od konsekwencji zmiany klimatycznej.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi